Prawo o Ruchu Drogowym

Prawo o Ruchu Drogowym

W codziennym ruchu drogowym poruszamy się w ramach przepisów kodeksu drogowego. Zachowanie pożądane od kierowców jest tam wprawdzie jasno określone, jednak nie zawsze można się spodziewać, że wszyscy będą postępować właściwie. Możliwe, że jako osoba nie będą Państwo mieli styczności z prawem o ruchu drogowym, a jeśli tak, zalecana jest pomoc prawnika. Prawo o ruchu drogowym obejmuje nie tylko orzeczenia kary grzywny i wpisy do rejestru przekroczeń w ruchu drogowym, ale w szczególności roszczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienia pieniężne za ból i cierpienie w następstwie wypadku (prawo o ruchu drogowym w zakresie odpowiedzialności w ruchu drogowym i umów transportowych).

W wypadku można również uczestniczyć, nie będąc jego sprawcą i nie zawsze kończy się to stosunkowo niewielkim uszkodzeniem karoserii, które może uregulować Państwa firma ubezpieczeniowa. W tym wypadku chętnie służymy Państwu pomocą i dochodzimy Państwa roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Częścią naszych usług w zakresie prawa o ruchu drogowym jest również badanie orzeczeń kary grzywny. Analizujemy dla Państwa szanse powodzenia w przypadku odwołania się od decyzji i w razie potrzeby rozpoczniemy działania w tym kierunku. Ponadto reprezentujemy Państwa prawnie w przypadku grożącego zakazu prowadzenia pojazdu lub zbliżającego się badania psychologiczno-medycznego dla kierowców (MPU), jak również w postępowaniach karnych dotyczących ruchu drogowego.

WhatsApp chat