Prawo Pracy

Prawo Pracy

Dla pracowników i pracodawców nie ma prawdopodobnie ważniejszej dziedziny prawa niż prawo pracy. Ponieważ może być ono równie ważne, jak i skomplikowane, należy w kwestiach prawnych w tej dziedzinie zawsze skonsultować się z prawnikiem. Często zdarzają się sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące wypowiedzeń. Pracownik może na przykład w przypadku wypowiedzenia wystąpić z powództwem o ochronę przed wypowiedzeniem. Odwrotnie pracodawca może uzyskać oddalenie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem. W obu przypadkach możemy Państwu pomóc. Mamy doświadczenie w zakresie prawa pracy po obu stronach negocjacji i możemy również pomóc w innych kwestiach związanych z prawem pracy, takich jak płace, odprawy czy umowy o pracę.

 

Pracownicy

Pracownik nie powinien w przypadku wypowiedzenia tracić czasu i powinien sprawdzić, w jakim zakresie wypowiedzenie jest dopuszczalne, aby w razie potrzeby uzyskać ochronę przed wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia może bowiem chodzić również o własną egzystencję. Ponieważ po otrzymaniu wypowiedzenia mogą Państwo zareagować tylko w ograniczonym czasie, należy jak najszybciej skontaktować się z radcą prawnym. Po skontaktowaniu się z Państwem sprawdzimy, czy powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem ma szansę na powodzenie przed sądem, ewentualnie jakie porozumienie byłoby właściwe i podejmiemy dalsze kroki.

 

Pracodawca

Również w sytuacji, jeżeli zostali Państwo pozwani z tytułu ochrony przed wypowiedzeniem jako pracodawca, zalecana jest porada prawna. Nawet z wieloletnim doświadczeniem jako pracodawca przypadki, z którymi mają Państwo do czynienia, różnią się często między sobą i wymagają dogłębnej analizy w celu odparcia sprawy o zwolnienie. Nie tylko wspieramy Państwa w zakresie obrony. Na Państwa życzenie sprawdzimy podstawę wypowiedzenia jeszcze przed faktycznym wypowiedzeniem, aby z góry zapobiec pozwom sądowym.

WhatsApp chat