Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Rozwodowi zwykle towarzyszy analiza sytuacji pod kątem roszczeń, których należy dochodzić. Dlatego w związku z tym istnieje konieczność zbadania różnych roszczeń, takich jak alimenty i prawo do opieki nad dzieckiem. Szczególnie ważne jest wówczas, aby otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, ponieważ odpowiednia ocena roszczeń może na przykład uchronić Państwa przed wieloletnim obciążeniem finansowym, które może wyczerpać Państwa fundusze. W przypadku opieki nad dzieckiem doradztwo prawne zyskuje jeszcze większe znaczenie, ponieważ sprawiedliwe porozumienie uwzględniające dobro dziecka nie może być zrównoważone pieniędzmi. Osiągnięcie uczciwego porozumienia w tym zakresie może być również wielkim ułatwieniem w dalszym postępowaniu. Ale niezależnie od tego, czy roszczenia są negocjowane w sądzie czy poza sądem, ważne jest dla nas, aby osiągnąć dla Państwa jak najlepszy rezultat. Nad tym będziemy pracować wspólnie i indywidulanie, aby znaleźć polubowne rozwiązanie ewentualnych problemów, z jakimi mogą się Państwo spotkać w postępowaniu rozwodowym.

WhatsApp chat